اعضای هیئت مدیره

ما یک خانواده عالی هستیم

این مشاور به عنوان یکی از مشاوران  ذیصلاح در زمینه ی طراحی و نظارت بر پروژه های راه سازی، آبیاری و زهکشی، پل، تونل و ابنیه های فنی خاص و با بهره گیری از کادر مجرب نقشه برداری و پیاده سازی اصول کنترل پروژه PMBOK  ، با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد کارفرمایان , می داند .

وریا احمدیرئیس هیئت مدیره

تحصیلات

مهندسی نقشه برداری،دانشگاه تبریز

تخصص

نقشه برداری ،طراحی راه

وریا رحمانیمدیر عامل

تحصیلات

کارشناسی ارشد راه و ترابری،دانشگاه تربیت مدرس

تخصص

طراحی راه،طراحی سازه،مطالعات ایمنی و ممیزی  راه

ستار عبادینایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات

کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه ازاد اسلامی

تخصص

طراحی راه،طراحی سازه

به تیم ما بپیوند

شما میخواهید به ما بپیوندید؟