1.طراحی تقاطع همسطح مجتمع خدماتی رفاهی گیتی گستر آفتاب به طول 2 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
2.طراحی زیرگذر وندرآباد-موسی آباد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
3.طراحی تقاطع غیر همسطح سردار آباد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

4.طراحی بلوار 20 متری و سامان دهی میدان 12 فروردین سنندج برای شهرداری سنندج

1.طراحی راه روستایی سرسنگویه منطقه بلورد سیرجان به طول 10 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
2.مطالعات توجیه اولیه اتصال قهاوند به آزادراه همدان-ساوه به طول 36 کیلومتر اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
3.طراحی راه روستایی چاه دراز شهرستان سیرجان به طول 4 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
4.طراحی راه های روستایی شهرستان های کلات، درگز،قوچان و باخرز به طول 50 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
5.طراحی راه های روستایی شهرستان های بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، گناباد و فریمان به طول 43 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
6.طراحی راه روستایی چوبین-کلاته مزینان شهرستان داورزن به طول 19 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
7.مطالعات ابنیه فنی محور سبزوار-کاهک به طول 63 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
8.طراحی راه روستایی میان تنگ منصوری و سربکوه شهرستان اسلام آباد غرب به طول 12 کیلومتر اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
9.طراحی راه روستایی بادمشک شهرستان بم به طول 3 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
10.مطالعات راه روستایی برکت آباد-آب هندو شهر قهاوند به طول 13 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
11.طراحی راه های عشایری شهرستان های استان ایلام به طول 100 کیلومتر اداره کل امور عشایر ایلام
12.طراحی راه دسترسی به معدن طلای کوه دم به طول 75 کیلومتر برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
13.طراحی بیش از 60 کیلومتر راه های روستایی شرق استان کرمانشاه برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
14.تعریض راه فرعی امیر آباد-قروه درجزین به طول 10 کیلومتر برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
15.طرحی راه روستایی رایکان-مزرعه مهدی آباد به طول 4 کیلومتر برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
16.ایمن سازی گردن عین الکش شهرستان کرمانشاه برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
17.طراحی مسیر داریان-اسپه ریز به طول 14 کیلومتر در تراز سد داریان برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

طراحی دیوار های برگشتی پل ماشینو طالقان استان البرز اداره کل امور عشایر البرز
1.طراحی پل رودخانه ای تعل و گیلانه شهرستان ایوانغرب ( دو دهانه 20 متر) اداره کل امور عشایر ایلام
2.طراحی پل رودخانه ای بنکوئیه شهرستان بردسیر ( یک دهانه 17 متری) اداره کل امور عشایر کرمان
3.طراحی پل رودخانه ای لاریگی شهرستان شهربابک ( دو دهانه 15 متری و یک دهانه 7 متری) اداره کل امور عشایر کرمان
4.طراحی پل رودخانه ای توران شهرستان شهربابک ( یک دهانه 15 متری) اداره کل امور عشایر کرمان
5.طراحی پل محمدیه (یک هانه 15 متری) و پل جندالله شهرستان نقده ( سه دهانه 27 متری) شهرداری نقده
6.مطالعات پل رودخانه ای کدکن شهرستان تربت حیدریه (سه دهانه 8 متری) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
7.مطالعات دو دستگاه پل راه آهن شهرک صنعتی خیرآباد شهرستان اراک شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
8.مطالعات پل دوقوزچای محله انار شهرستان کمیجان شهرداری کمیجان

9.بازطراحی پل 160 متری نساره دیواندره برای شرکت ساخت و توسعه و بهره برداری راه ها

پروژه های نظارتی

1.نظارت بر ایمن سازی تقاطع شهید زارعی شهرستان همدان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

1.نظارت راه روستایی سرسنگویه منطقه بلورد سیرجان به طول 3 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
2.نظارت راه روستایی چاه دراز شهرستان سیرجان به طول 4 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
3.نظارت بر بهسازی قطعه 2 مسیر گردشگری سد اکباتان شهرستان همدان به طول 3 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
4.نظارت بر تعریض جاده بین آب انبار- راهجرد شهرستان همدان به طول 2 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
5.نظارت بر لکه گیری وروکش آسفالت محورهمدان سه راهی روعان جاده قدیم ساوه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
6.نظارت بر لکه گیری وروکش آسفالت محورملایر- توره اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
7.نظارت بر لکه گیری وروکش آسفالت محورهمدان اسد آباد کنگاور اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
8.نظارت بر بهسازی و روکش آسفالت محور های آسیب دیده ناشی از سیل شهرستان درگز و قرارداد تکمیل باقیمانده عملیات روسازی و آسفالت تونل گلخندان در شهرستان درگز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
9.نظارت بر راه های روستایی واقع در شهرستان های گناباد، بجستان، تربت حیدریه،زاوه،مه ولات، رشتخوار،خواف، کاشمر، بردسکن،خلیل آباد و کوهسرخ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
10.نظارت بر راه های روستایی واقع در شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه و شاندیز، قوچان و درگز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
11.نظارت بر راه های روستایی واقع در شهرستان های خمین، دلیجان و محلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

12.نظارت بر را های روستایی واقع در شهرستان های روانسر، جوانرود، پاوه و ثلاث باباجانی برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

1.نظارت پل رودخانه ای تعل و گیلانه شهرستان ایوانغرب ( دو دهانه 20 متر) اداره کل امور عشایر ایلام
2.نظارت بر ایمن سازی روستاهای باوکی، گل زرد، گلبهار و خم علیا شهرستان الیگودرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
3.نظارت بر پروژه های طرح تفضیلی روستاهای استان کردستان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان