اطلاعات پروژه

طراحی پل رودخانه ای تعل و گیلانه شهرستان ایوانغرب

تاریخ پروژه: 2018

وب سایت: وجود ندارد

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی پل رودخانه ای تعل و گیلانه شهرستان ایوانغرب

مشخصات

دو دهانه 20 متر

کارفرما

اداره کل امور عشایر ایلام