اطلاعات پروژه

پروژه های مطالعاتی

تاریخ پروژه: ندارد

وب سایت: وجود ندارد

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

در این قسمت مطالعات انجام شده توسط اکسون راه تاپ را مشاهده می کنید:

مطالعات ابنیه فنی محور سبزوار-کاهک به طول 63 کیلومتر
مطالعات پل رودخانه ای کدکن شهرستان تربت حیدریه (سه دهانه 8 متری)
مطالعات دو دستگاه پل راه آهن شهرک صنعتی خیرآباد شهرستان اراک
مطالعات راه روستایی برکت آباد-آب هندو شهر قهاوند به طول 13 کیلومتر
مطالعات توجیه اولیه اتصال قهاوند به آزادراه همدان-ساوه به طول 36 کیلومتر

مشخصات

به طول 136 کیلومتر و دو دستگاه پل راه آهن شهرک صنعتی خیرآباد شهرستان اراک

کارفرما ها

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان