میخکوبی در واقع پیاده کردن نقاط کلیدی مسیر بر روی زمین و برداشت ارتفاعی دقیق این نقاط و اعمال آن در نقشه های نهایی است.
محل اتصال المان های تشکیل دهنده پلان مسیر (تانژانت، اسپیرال و قوس)، محل تغییر شیب های طولی مسیر، محل ابنیه های فنی، محل های خاکبرداری و خاکریزی عمده، محل تقاطع خط پروژه با زمین طبیعی و … از جمله نقاط کلیدی در پروژه های راهسازی است.
تعیین نقاط مذکور و تهیه فایل مناسب جهت شروع عملیات میخکوبی مسیر توسط نقشه بردار برای مسیر های با طول زیاد هميشه چالشي وقت گير و طاقت فرسا بوده است.
داشتن نرم افزاري که بتواند اين کار را در کمترين زمان و با دقت بالا انجام دهد بسيار کار گشا خواهد بود لذا  شرکت مهندسين مشاور اکسون راه تاپ با تکیه بر نیروهای جوان و مستعد نرم افزاري HKP.Cal جهت تعيين نقاط پيکه گذاري تهیه گردید.
نرم‌افزار با استفاده از فايل تکست گزارش نرم‌افزار Autodesk Civil 3D و فایل‌های تکست کيلومتراژ نقاط مهم در مسير موردنظر اقدام به حذف نقاط اضافي می‌کند و همچنين بر اساس حداکثر فاصله مجاز نقاط پيکتاژ(جدول 1-9-1 نشريه 95) نقاطي را براي پر کردن فاصله‌های بيش از حد مجاز اضافه می‌کند.