انواع بهسازی راه

انواع بهسازی راه ها بر اساس نشریه 412: بهسازي نوع 1: این نوع بهسازي در مواردي...

ادامه مطلب

نرم افزار تهیه نقاط میخکوبی

میخکوبی در واقع پیاده کردن نقاط کلیدی مسیر بر روی زمین و برداشت ارتفاعی دقیق این...

ادامه مطلب

مقالات

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مقاله 1 وریا رحمانی The effect of road safety audit...

ادامه مطلب

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Soil-Cement

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Exon-SCW    این نرم افزار نخستین بار برای طراحی دیوار خاک-سیمان عوارضی...

ادامه مطلب

آموزش تدکار

Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.

ادامه مطلب

نو آوری

تیم طراحی ابنیه فنی مهندسین مشاور اکسون راه با تکیه بر دانش فنی و...

ادامه مطلب