انواع بهسازی راه

انواع بهسازی راه ها بر اساس نشریه 412: بهسازي نوع 1: این نوع بهسازي در مواردي...

Read more

نرم افزار تهیه نقاط میخکوبی

میخکوبی در واقع پیاده کردن نقاط کلیدی مسیر بر روی زمین و برداشت ارتفاعی دقیق این...

Read more

مقالات

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مقاله 1 وریا رحمانی The effect of road safety audit...

Read more

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Soil-Cement

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Exon-SCW    این نرم افزار نخستین بار برای طراحی دیوار خاک-سیمان عوارضی...

Read more

آموزش تدکار

Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.

Read more

نو آوری

تیم طراحی ابنیه فنی مهندسین مشاور اکسون راه با تکیه بر دانش فنی و...

Read more