بازدید از شهرک صنعتی خیرآباد

حضور مدیر عامل و مدیر مطالعات شرکت اکسون راه از پروژه تقاطع های غیر همسطح شهرک صنعتی خیرآباد اراک با حضور جناب آقای مهندس حسینی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و آقای مهندس امیری از شرکت راه آهن اراک و مهندس میرعظیم مدیر شهرک صنعتی خیرآباد جهت بازدید از محل های پیشنهادی مشاور

قرارداد نظارت طرح هادی روستاها

پیرو رضایت کارفرمای محترم در انجام نظارت ایمن سازی روستاهای شهرستان الیگودرز و پس از سپری شدن مراحل واگذاری پروژه نظارت طرح هادی تمامی روستاهای استان کردستان، قرارداد مذکور منعقد گردید. آقای مهندس وریا رحمانی مدیر عامل شرکت اکسون راه با تبریک قرارداد جدید به عوامل پر تلاش شرکت بیان نمودند که جهت انجام این پروژه برای25 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد شد.