کرونا ویروس و شروع دورکاری

با همه گیری کرونا ویروس جدید تمامی مشاغل تحت تاثیر این ویروس، تغییرات بسیاری به خود دیده است. این روزها با حضور مهمان ناخوانده ای به نام کرونا، تقریبا تمام مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته اند و «دورکاری» راهکاری بود که برای در امان ماندن از ابتلا به این ویروس به کار گرفته شد. در همین راستا هیئت مدیره مهندسین مشاور اکسون راه جهت صیانت از کارمندان خود که سرمایه اصلی شرکت هستند