قرارداد نظارت طرح هادی روستاها

پیرو رضایت کارفرمای محترم در انجام نظارت ایمن سازی روستاهای شهرستان الیگودرز و پس از سپری شدن مراحل واگذاری پروژه نظارت طرح هادی تمامی روستاهای استان کردستان، قرارداد مذکور منعقد گردید. آقای مهندس وریا رحمانی مدیر عامل شرکت اکسون راه با تبریک قرارداد جدید به عوامل پر تلاش شرکت بیان نمودند که جهت انجام این پروژه برای25 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد شد.